Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020

Agenda Algemene ledenvergadering Datum:                  vrijdag  15 november 2019 Aanvang:               19:00 uur Locatie:                 MFC De Ploats in Blokzijl Opening en mededelingen: Uitdeling loten Notulen vorige ledenvergadering d.d. 30 november ‘18 Incl. overzicht activiteiten seizoen 2018/ 2019. Ingekomen stukken Verslag penningmeester: Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar:           Ronald Klarenbeek, … Lees meer