Geschiedenis

V.V.V. Blokzijl

De IJsclub Blokzijl is in 1896 opgericht. Het is echter bekend dat er in Blokzijl al in 1868 een ijsclub De Hoop bestond die wedstrijden op de schaats uitschreef. Waarschijnlijk was het die ijsclub die in 1896 werd omgevormd tot een vereniging die ook volksfeesten organiseerde: de IJsclub Vereniging Voor Volksvermaak Blokzijl was geboren. De volksfeesten werden later overgenomen door de Oranjevereniging. De ijsclub V.V.V. richtte zich sindsdien alleen op activiteiten die met ijs te maken hadden. De Oranjevereniging bleef bestaan tot 1972, toen nam de Stichting de Stad Blokzijl het stokje over en organiseerde jaarlijks de festiviteiten rond de feest-vierdaagse in juni, en later ook rond Koninginnedag. De ijsclub heeft zo’n 500 leden, wat betekent dat in Blokzijl vrijwel iedereen lid is, want het lidmaatschap geldt per adres.

IJsbaan

Bij voldoende sterk ijs houdt de V.V.V. IJsclub hardrijderijen op de schaats voor mannen, vrouwen en kinderen. Tegenwoordig is ze ook de organisator van de maskerade. Dit zijn wedstrijden en evenementen die op de kolk plaatsvinden. Dit kan natuurlijk alleen in perioden met strenge vorst. Maar in minder strenge winters heeft de ijsclub een eigen baan op het land. De eerste ijsbanen werden aangelegd in zogenoemde putgaten, percelen grond waar klei afgegraven was voor dijkonderhoud. Deze lagen buitendijks op de Zuideruiterdijken. Toen de ijsclub in 1959 moest wijken omdat de grond een andere bestemming kreeg, werd een nieuwe ijsbaan gecreëerd op de plek van een oude boomgaard, eigendom van familie Martens, gelegen direct buiten Blokzijl, binnendijks richting Vollenhove, naast de boerderij van de familie Steenbeek. Nadat dit stuk land was verkocht, werd de huidige ijsbaan aan de Duinweg aangelegd door de gemeente Brederwiede. Er kwam een gebouwtje bij met een bestuurskamer, een kantine en een bergplaats voor de veegmachines.

Toertochten

Op de ijsbaan worden ’s winters schaatswedstrijden gehouden voor kinderen van de beide basisscholen en wordt het kampioenschap van Blokzijl verreden. Als het ijs op de vaarten en plassen dik genoeg is, komt de organisatie van toertochten op de eerste plaats. Nadat Blokzijl uit de organisatie van de Lage Landentocht was gezet, werd het later wel één van de startplaatsen van de Holland Venetiëtocht, die vanuit Giethoorn wordt georganiseerd. De regionale samenwerking werd in 1996 uitgebreid, toen door de IJsclub Blokzijl samen met dertien andere ijsclubs in de regio het initiatief genomen werd voor de organisatie van een extreem lange wedstrijd- en toertocht. Deze werd oorspronkelijk genoemd naar Evert van Benthem, de legendarische Elfstedentochtwinnaar van 1985 en 1986, maar heet nu Overijsselse Merentocht. De tocht heeft een afstand van 200 kilometer en deelnemers moeten lid zijn van een aparte vereniging om in aanmerking te komen voor een startbewijs. Elk jaar liggen de draaiboeken klaar, maar helaas kon deze tocht tot nu toe nog nooit gehouden worden.

In de regio worden tal van toertochten georganiseerd en de IJsclub Blokzijl heeft al vanaf 1942 een aandeel in de organisatie daarvan. De eerste Noordwesthoekrit werd in dat jaar verreden. Toen deze tocht later steeds moeilijker te organiseren bleek, werd door de ijsclubs van Blokzijl, Wetering/Scheerwolde, Kalenberg en Ossenzijl gezamenlijk de Lage Landentocht georganiseerd. De eerste vond plaats in 1971. In 1978 begon de IJsclub Blokzijl met een eigen toertocht: de Blokzijler Merentocht, een prachtige en afwisselende route over 15 of 35 kilometer, waarvoor steeds veel belangstelling bestaat. De andere clubs konden het eigen initiatief niet waarderen en de IJsclub Blokzijl werd uit de organisatie van de Lage Landentocht gezet.

Bronnen

Diverse auteurs, 1896-1996, 100 jaar IJsclub VVV Blokzijl (1996).

Informatie Gerard Huisman, Blokzijl.

Informatie Klaas Bergkamp, Blokzijl.