Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2023 – 2024

Vereniging voor Volksvermaak IJsclub Blokzijl Datum:                  vrijdag  17 november 2023 Aanvang:              20:00 uur Locatie:                 M.F.C. “De Ploats” Agenda Algemene ledenvergadering Opening en mededelingen voorzitter Notulen vorige ledenvergadering d.d. 11 november 2022 Incl. overzicht activiteiten seizoen 2022/2023 Ingekomen stukken Verslag penningmeester: Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: … Lees meer

Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2022-2023

Agenda Algemene ledenvergadering Vereniging voor VolksvermaakIJsclub Blokzijl Datum: vrijdag 11 november 2022Aanvang: 20:00 uurLocatie: Restaurant “Prins Mauritshuis” Opening en mededelingen voorzitter Notulen vorige ledenvergadering d.d. 1 april 2022Incl. overzicht activiteiten seizoen 2022 Ingekomen stukken Verslag penningmeester: Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Bestuursverkiezing: -Aftredend en herkiesbaar: Henri Winter, Jan-Anne Steenbeek, Ronnie Woud en Ronald Klarenbeek … Lees meer