Agenda algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020

Agenda Algemene ledenvergadering

Datum:                  vrijdag  15 november 2019

Aanvang:               19:00 uur

Locatie:                 MFC De Ploats in Blokzijl

 1. Opening en mededelingen:
 • Uitdeling loten
 1. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 30 november ‘18

Incl. overzicht activiteiten seizoen 2018/ 2019.

 1. Ingekomen stukken
 2. Verslag penningmeester:
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:

          Ronald Klarenbeek, Jan-Anne Steenbeek, Henri Winter, Ronnie Woud.

 1. Mededelingen technische zaken
 1. Blokzijler Merentocht:
 • organisatie
 • vrijwilligers, verkeersregelaars.
 1. Schaatsen jeugd:
 • Wedstrijdschaatsen
 • Jeugd schaatsen.
 1. Mededelingen KNSB
 2. Mededelingen Vereniging van Schaatstoertochten Noordwest Ov.
 1. Mededelingen andere toertochten Steenwijkerland:
 • Overijsselse Merentocht
 • Noord Westhoekrit
 • Holland Venetië tocht.
 1. Rondvraag
 2. Uitslag verloting
 3. Gezamenlijk met Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen afd. Blokzijl gastspreker Erik Hulzebosch om 20:00uur uitgenodigd.

Het bestuur.

V.V.V. IJsclub Blokzijl